TRANSTRANDS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Röding

Rödingen finns i ett stort antal vatten, både naturligt och inplanterad. Den är ju mest förknippad med norra Sverige och området här får nog ses som det första rödingområdet på vägen norrut. Den håller som regel mycket fina storlekar, även i våra naturliga vatten, och fisk på 0,5-1,5 kg är ganska vanligt. Rödingen är populär både som sommar- och vinterfisk och biter både på spinn, fluga och pimpel.

 

För flugfiskaren är rödingen mest intressant under stora kläckningar på sommaren, då den med fördel kan tas med lite större torrflugor, typ Rocken, alltså en imitation av Sjösandsländan eller kläckande nymfer av densamma. Under andra tider får man som regel gå ned i flugstorlek ganska avsevärt och oftast är det ljumma och stilla nätter som gäller. För spinnfiskaren är nog det mest effektiva betet ett långedrag agnad med mask eller maggott, en liten spinnare kan också vara effektiv.

 

Fisketips

Prova kikmete på röding. När den första isen lägger sig i början på november , kan man mycket lätt se fisken genom hålet i isen. Detta fiske är något av det roligaste och mest spännande som finns och ofta är det mycket stor fisk i farten. Våra vatten är inte lika klara som i fjällen, men det går alldeles utmärkt att kikmeta, speciellt på hösten när isen är tunn.

 

Rödingvatten Nr på kartan Areal ha Båt uth.  Slogbod Inplant. Röding
Mitvråtjärn 1   nej nej ja
Skarpabborrtjärn 20 2 nej nej ja
Långttjärn 34 9 nej ja ja
Vesjön 28 100 ja ja ja
Norra Långtjärn Sörsjön   6 nej ja ja