TRANSTRANDS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Regler

Förbud och begränsningar

 • Fiskekort gäller i samtliga vatten i Transtrands FVO
 • I våra planteringsvatten med  öring och röding max 3 fiskar/kort/dygn.
 • Fisket får utövas med endast ett spö per kort. (gäller ej trolling).
 • Båt och flytringsförbud gäller i planteringsvatten (undantag Versjön).
 • Öring är fridlyst i strömmande vatten från 15/9-31/12 
  Öring minium mått 25cm.
 • Röding minium mått 25 cm.
 • Fiskeförbud i  Kvarntjärn i Sörsjön från 15/9-31/12.
 • Endast flugfiske:
  I södra Långtjärn i Transtrand är endast flugfiske med flugspö tillåtet. Vintertid är pimpelfiske på is tillåtet.
 • Erbo flugfiske:
  En sträcka på c:a 2km av Görälven har avlysts för endast flugfiske. Fiskekort säljes på Stöten camping och kostar 100:- per dygn.
  Max fångst 3 fiskar per kort och dygn, minimimått 35cm.

 

 

 

Tänkvärt!

 • Ta inte upp mer fisk än du behöver
 • Skräpa inte ner i naturen
 • Om du ska elda, elda endast på avsedda platser. Ibland råder eldningsförbud, - sök information!
 • Allt fiske sker på egen risk!