TRANSTRANDS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Öring

fish-894793_640Öring - stor öring - klingar ljuvligt på något vis och i många av våra vatten kan den få blodet att svalla. Inom området finns både naturliga och inplanterade stammar. Öringen fångas både med spinn, fluga och mete. Fiskesäsongen sträcker sig från början av maj till slutet av september. Strömfisket efter öring slutar den 15 september.

 

Öringen är kanske den mest åtråvärda fisken för många och absolut en av de vackraste. I våra rinnande vatten har öringen alltid funnits, från den lilla metöringen i bäcken till de stora i älvarna och sjöarna. Öringen är utan tvekan mest aktiv på natten, då den ofta går in mot grundare vatten för att jaga småfisk. Vid sådana tillfällen kan en streamer som Montana vara väldigt effektiv, men den tar också gärna en torrfluga. Även små wobbler och spinnare fungerar bra. När öringen jagar i strömmande vatten är den inte lika stationär som t.ex. harren utan kan röra sig över ganska stora ytor för att få mat.

 

Fisketips

När sjösandsländan kläcker, finns möjligheter att komma till tals med den riktigt stora öringen. Med stora torrflugor eller kläckande nympher kan du lura fiskar på 2-3 kg. Den här kläckningen sker oftast i juni, och är en av årets höjdpunkter.

 

Öringvatten Nr på kartan Areal ha Båt uth.  Slogbod Inplant. Öring
Latmanstjärn 13 4 nej ja ja
Skarpabborrtjärn 20 2 nej nej ja
Kvarntjärn 21 6 nej ja ja
Långtjärn 34 9 nej ja ja
Vesjön 28 100 ja ja ja
Norra Långtjärn Sörsjön   6 nej nej ja
Västerdalälven 3 35 km nej ja ja
Fuluälven 4 20 km nej ja ja
Görälven 5 15 km nej ja ja