TRANSTRANDS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Harr

fly-fishing-1149502_640Harr är kanske den mest populära sportfisken av alla. Den fiskas med både torr- och våtfluga och finns i älven från längst i norr till längst i söder. Den uppehåller sig mest i de strömmande partierna och i forsarna men flyttar gärna till lite lugnare och djupare vatten på hösten. Harrfisket brukar komma igång på våren när temperaturen når ca 10-12 grader. Detta sker som regel i mitten av maj. Fisket pågår sedan till temperaturen säger ifrån i mitten av oktober.

 

 

Under den första delen av fiskesäsongen, när vattnet fortfarande är relativt kallt, är harren som mest aktiv. Under den tiden sker också många kläckningar, bl.a av bäcksländor, gul forsslända och sjösandslända. Nattsländorna finns även i början av säsongen, men inte i så stor mängd som senare. Harren står helst där vattnet är syrerikt och där det är lätt att få mat, gärna bakom stenar och i strömkanter. Kom också ihåg att ståndplatsen kan ligga flera meter ovanför den plats den tar flugan, eftersom den oftast släpper sig nedströms samtidigt som den stiger. På natten sker kläckningar ofta på grunt vatten och då går gärna fisken in mot land så det gäller att fiska av stranden innan du vadar ut. Ett bra flugval kan vara ljusa flugor som E12,  Blue Dun, Olive Dun, Klinkhammer och Sedge Olive på dagen medans nattfisket kräver något mörkare flugor som E7, E9, Sedge Black eller en mörk Klinkhammer. Sedge flugorna verkar att fungera även om den egentliga nattsländesäsongen inte börjat än.

 

Under sommaren när vattnet blir varmare ställer sig gärna harren i lite djupare och stridare vatten. Då kan det vara så att man får använda lite mer djupgående nympher för att få den intresserad. En djupgående harörenymf kan vara rätta medicinen.

 

När hösten kommer och vattnet åter blir kallare söker sig harren gärna till djupare och lugnare partier, och fisket blir lite annorlunda. Nu får man ofta gå ner i flugstorlek och fisket sker oftast dagtid. Här brukar vi säga att gråharrens tid är när den första frostnatten har varit. Sommaren och hösten är nattsländornas tid med väldiga svärmningar. Nu fungerar sedgeflugorna utmärk. Annars fungerar små flugor som Black Gnat, Black Ant och små superpuppor bra. När det gäller flugvalet ska ni absolut prova era egna favoriter. Det vi beskrivit är bara några enkla tips.

 

Fisketips

Harren förknippas ofta med kvällsfiske men varma och soliga dagar kan harrfisket vara mycket bra även under dagen. Man kanske inte ser någon vakande fisk men den stiger ändå gärna till en torrfluga. En av favoriterna är då en vanlig Coachman som ligger djupt i vattnet.

Harrvatten Nr på kartan Areal ha Båt uth.  Slogbod Inplant. Harr
Västerdalälven 3 35 km ja ja nej
Fuluälven 4 20 km nej ja nej
Görälven 5 15 km nej ja nej