TRANSTRANDS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Välkommen till Transtrands FVOF

fish-887523_640
Vattnen omfattar 6.500 ha fiskevatten fördelade på 10-talet sjöar och 190 km strömmande vatten, det ger goda möjligheter till omväxlande fiske. Ädelfisk finns i de flesta vattnen. Stora öringar på uppemot 2-3 kg, harr på 1-2 kg och sik på 1-3 kg har fångats i Västerdalälven, Görälven och Fuluälven. Naturreservatet Hälla i Västerdalälven, delar av Fuluälven och Görälven räknas till ett av de främsta flugfiskevattnen i Sverige.

I sjöar har öringar och regnbågsforeller fångats på mellan 5-7 kg.

 

Välkommen!

Viktig information

Görälvens flugfiskesträcka(Ersbo) är ca 2 km lång. Endast flugfiske med flugspö är tillåtet, antalet fiskare är begränsat.
Båt och flytringar ej tillåtet i planteringssjöar förutom Versjön.

Fiskeförbud!

Öring fridlyst i strömmande vatten 15/9 - 31/12 samt
i sjö och sel inom 
ett avstånd av 300m från deras
respektive till och frånlopp


Kvarntjärn i Sörsjön från 15/9-31/12.

Boendetips

Kommer strax.