TRANSTRANDS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Regler

Förbud och begränsningar

  • 5 st ädelfiskar per kort och dygn eller dag.
  • Endast 1 spö per kort och per person.
  • Båt och flytrings förbud gäller i planterings vatten (undantag Versjön)
  • Öring är fridlyst i strömmande vatten från 15/9-31/12.
  • Fiskeförbud i Långtjärn, Transtrand samt Kvarntjärn, Sörsjön från 15/9-31/12.

 

Endast flugfiske: I södra Långtjärn, Transtrand är endast flugfiske med flugspö tillåtet.

Ersbo flugfiske: En sträcka på c:a 2km av Görälven har avlysts för endast flugfiske. Fiskekort säljes på Stöten camping och kostar 100:- per dygn. Max fångst 3 fiskar per kort och dygn, minimimått 35cm.

Tänkvärt!

  • Ta inte upp mer fisk än du behöver
  • Skräpa inte ner i naturen
  • Om du ska elda, elda endast på avsedda platser. Ibland råder eldningsförbud, - sök information!
  • Allt fiske sker på egen risk!