TRANSTRANDS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Välkommen till Transtrands FVOF

fish-887523_640
Vattnen omfattar 6.500 ha fiskevatten fördelade på 10-talet sjöar och 190 km strömmande vatten, det ger goda möjligheter till omväxlande fiske. Ädelfisk finns i de flesta vattnen. Stora öringar på uppemot 2-3 kg, harr på 1-2 kg och sik på 1-3 kg har fångats i Västerdalälven, Görälven och Fuluälven. Naturreservatet Hälla i Västerdalälven, delar av Fuluälven och Görälven räknas till ett av de främsta flugfiskevattnen i Sverige.

I sjöar har öringar och regnbågsforeller fångats på mellan 5-7 kg.

 

I området finns bra möjligheter för rörelsehindrade att fiska, och då menar vi ett fiske där man inte bara är hänvisad till en brygga några meter ut i sjön, utan fiske kan ske efter flera hundra meter strand. Dessutom finns möjlighet att hyra en stor flotte med motor för fisket.

Välkommen!

Viktig information

Görälvens flugfiskesträcka är ca 2 km lång. Endast flugfiske med flugspö är tillåtet, antalet fiskare är begränsat.
Båt och flytringar ej tillåtet i de mindre sjöarna.

Fiskeförbud!

Öring fridlyst i strömmande vatten 15/9 - 31/12.

Boendetips

Kommer strax.